Dự án

Dự án Thủy điện
Tìm dự án

Nhà máy thủy điện Nam Sam 3

Tỉnh Houaphan, CHDCND Lào

 • Quy mô

  156 MW

 • Tình trạng

  Đang thi công

Nhà máy Thủy điện Nậm Mô 2

Tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào

 • Quy mô

  120 MW

 • Tình trạng

  Đang thi công

Nhà máy thủy điện Nậm Xe

Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 • Quy mô

  20 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1

Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 • Quy mô

  8 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2

Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 • Quy mô

  18 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 2

Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

 • Quy mô

  16 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy Thủy điện Ca Nan 1

Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

 • Quy mô

  7 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy Thủy điện Namtheun 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHND Lào

 • Quy mô

  650 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành gói thầu

Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

 • Quy mô

  1.200 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy Thủy điện Sơn La

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 • Quy mô

  2.400 Mw

 • Tình trạng

  Completed

Dự án Điện gió
Tìm dự án

Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Quy mô

  90 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy điện gió Hướng Linh 7

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Quy mô

  30 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy điện gió Hướng Linh 8

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Quy mô

  25.2 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Quy mô

  50 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy điện gió Hướng Linh 3

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Quy mô

  30 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành gói thầu

Nhà máy điện gió Hướng Linh 4

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Quy mô

  30MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành gói thầu

Dự án Điện mặt trời - Hạ tầng
Tìm dự án

Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

 • Quy mô

  50MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

 • Quy mô

  1.200 MW

 • Tình trạng

  Hoàn thành gói thầu

Dự án Đê, kè chắn sóng Lạch Giang

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

 • Quy mô

  Km0+000 đến Km0+050

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Kho Sotrans Phú Mỹ

Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Quy mô

 • Tình trạng

  Hoàn thành

Dự án cải tạo, nạo vét kè bảo vệ Nhật Tân đoạn Sông Hồng

Huyện Đông Anh, Hà Nội

 • Quy mô

  800m

 • Tình trạng

  Hoàn thành