Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3

Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 • Thời gian thực hiện

  2020 - 2021

 • Quy mô

  90 MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC: Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp toàn bộ dự án, vận chuyển thiết bị.

Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3
Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3
Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3
Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3
Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3
Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3
Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3
Nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3
Quay lại