Gói thầu

SCI-NS3-001- Cung cấp hệ thống xi lanh thủy lực

Gói thầu Cung cấp hệ thống xi lanh thủy lực - Nhà máy thủy điện Nam Sam 3

Mời thầu

05/02/2023

Đón thầu

07/03/2023

Loại

Máy móc, thiết bị

Giai đoạn

Đã kết thúc

SCI-NS3-003 Gói thầu cung cấp thiết bị PCCC

Gói thầu cung cấp thiết bị PCCC - Nhà máy thủy điện Nam Sam 3

Mời thầu

15/02/2023

Đón thầu

15/03/2023

Loại

Máy móc, thiết bị

Giai đoạn

Đã kết thúc

SCI-NS3-004-cung cấp hệ thống cần trục gian máy

Gói thầu cung cấp hệ thống cần trục gian máy - Nhà máy thủy điện Nam Sam 3

Mời thầu

15/05/2022

Đón thầu

15/06/2022

Loại

Máy móc, thiết bị

Giai đoạn

Đã kết thúc