Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận

Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận

 • Địa điểm xây dựng

  Huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

 • Thời gian thực hiện

  09/2018 - 05/2019

 • Quy mô

  50MW

 • Công việc thực hiện

  Tổng thầu EPC: Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp.

Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận
Quay lại