Công ty Cổ phần SCI Lai Châu
GIỚI THIỆU CHUNG

Hoạt động chính: Đầu tư, quản lý và vận hành nhà máy thủy điện.

Thực hiện đầu tư và quản lý vận hành công trình Nhà máy Thủy điện Nậm Lụm 1, Thủy điện Nậm Lụm 2, Thủy điện Nậm Xe và các dự án thủy điện khác tại tỉnh Lai Châu.

Nhà máy Thủy điện Nậm Lụm 1 - Công suất 8MW

Nhà máy Thủy điện Nậm Lụm 2 - Công suất 18MW

Nhà máy Thủy điện Nậm Xe - Công suất 20MW

09

Năm phát triển

145,5 tỷ

Doanh thu năm 2023

589 tỷ

Vốn điều lệ

Ban
lãnh đạo

NGUYỄN CÔNG HÙNG

Chủ tịch HĐQT

ĐOÀN THẾ ANH

Ủy viên HĐQT/Giám đốc

QUẢN THANH SƠN

Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc

LÊ THANH TÙNG

Phó Giám đốc

Quay lại